Hier is het tenslotte allemaal om te doen! Een mooie en verstaanbare weergave van de muziek en omroepmededelingen op en rondom het sportveld. Geen gekraak meer. Geen schelle tonen meer.

Hoe bereiken we dat nu? Er zijn vier zaken heel belangrijk, namelijk:

  • Uw verwachtingspatroon
  • De keuze van het type luidsprekers
  • De montage mogelijkheden van de luidsprekers
  • Het aantal toeschouwers op de accommodatie

Verwachtingspatroon

Uw verwachtingspatroon hebben wij geprobeerd te vangen in de vragen die wij al aan het begin van dit artikel hebben gesteld.

  • “Om hoeveel velden gaat het?”
  • “Wat verwacht u van het geluid? Verstaanbare omroep? Een lekker stukje muziek op de achtergrond? Of een volwaardige muziekbeleving?
  • “Welk budget is er voor handen?”

Op basis van deze antwoorden kunnen wij een goed beeld schetsen van de installatie en de bijbehorende weergave op het veld. Met onze jarenlange ervaring met installaties op sportvelden weten we hoe luidsprekers zich gedragen.

Luidspreker keuze

De keuze van de luidsprekers is hierbij belangrijk. Hierboven heb ik kort omschreven wat in de basis de mogelijkheden zijn. Maar we kunnen hier verder induiken. Onderstaand schema geeft weer welke geluidsdruk behaald kan worden op bepaalde afstanden.

 

Het aantal toeschouwers

De geluidsdruk die behaald moet worden om verstaanbaar te zijn is afhankelijk van het lawaai op het veld. Kortom:

  • Hoeveel mensen zijn er op de accommodatie aanwezig?
  • En waar bevinden zij zich? Zitten wij op de tribune? Staan zij rondom het veld?

De hoeveelheid lawaai op de achtergrond wordt aangeduid met decibellen (dB). Een kort overzicht voor uw beeldvorming.

60 dB – Stemgeluid, praten
75 dB – Een vol restaurant rond lunchtijd
85 dB – Het geluid van een zaag of een staafmixer
90 dB – Schreeuwen, juichen en gillen
105 dB – Het geluid van een grote trom of een helikopter dichtbij
110 dB – Een rockconcert

Hoe berekenen we dan hoeveel geluidsdruk er moet zijn? Elke 3 dB meer betekent een verdubbeling van het lawaai. Dus 83 dB gaat 2 x keer zo hard als 80 dB. Om mededelingen verstaanbaar te maken zal dit minimaal 2 a 3 keer zo hard moeten gaan als het omgevingslawaai.

Dus om boven het gegil en geschreeuw op een volle voetbaltribune uit te komen zal er 96 tot 99 dB gehaald moeten worden. U kunt zich voorstellen dat dit extreem belangrijk is in het geval van mededelingen rondom noodsituaties.

In het geval van amateur voetbalverenigingen, hockeyclubs, atletiekverenigingen of tennisclubs zijn noodsituaties minder relevant. Het belangrijkste is dat muziek en omroep verstaanbaar wordt weergegeven. Het publiek is hierbij lang niet zo luidruchtig als in een stadion. Dit betekent dat het aantal dB dan ook naar beneden gebracht kan worden.

Een geluidsdruk tussen de 80 en 90 dB op het veld van een amateurvereniging is ruim voldoende om muziek en omroep uitstekend en verstaanbaar weer te geven.

Montage mogelijkheden

De keuze van de luidsprekers hangt nauw samen met de montage opties en de resultaten die op het gebied van geluidsniveau gehaald moeten worden. Er zijn verschillende invalshoeken om de plaatsing te bepalen:

Door de luidsprekers met de rug naar een woonwijk te plaatsen kan heel veel overlast worden voorkomen.
De plaatsing wordt bepaald door montagemogelijkheden, zoals de aanwezigheid van lichtmasten, een tribune of een clubhuis langs de rand van het sportveld.
Door meer luidsprekers te plaatsen kan het volume per luidsprekers omlaag gebracht worden. Het nadeel hiervan is dat er meer bekabeling aangelegd moet worden.

Hieronder zijn enkel voorbeelden te vinden van plaatsing van de luidsprekers en de bijbehorende geluidsdrukken.

Voetbalveld met tribune

Vanaf de tribune kan een mooie afstraling van het geluid over het veld worden behaald.

Een overzicht met daarin het gedrag van de luidsprekers in kleuren aangeduid.

Voetbalveld zonder tribune, maar met lichtmasten

Er kan ook vanaf een lichtmast worden gewerkt.

Ook dan is het gedrag zeer goed te voorspellen via een calculatie.

Atletiekbaan met palen er eromheen

Geluid heel gericht op de toeschouwers rondom de baan zonder overlast te veroorzaken.

Meer informatie over geluidsinstallaties voor:

Share This