Ergert u zich elke week aan de krakende geluidsinstallatie op het sportpark van uw voetbalclub? Of kunt u de omroepmededelingen tijdens toernooien nooit goed verstaan? Het zijn de grootste ergernissen van bezoekers van sportwedstrijden. Op het voetbalveld, op de atletiekbaan of tijdens wielerrondes komt het zelden voor dat een geluidsinstallatie met muziek en omroep echt een positieve bijdrage levert.

Hier komt wat ons betreft verandering in. Verstaanbare mededelingen. Een lekker stukje muziek. Sfeer rondom de wedstrijden. Een makkelijke bediening voor de vrijwilligers. In dit artikel gaat u alles lezen over de beste geluidsinstallaties voor sportvelden.

Thema’s die we bespreken zijn:

Uitgangspunten voor het uitdenken van een geluidsinstallatie
Welke luidspreker gebruik ik op een sportveld
Een mooi geluid over het hele veld
Makkelijke bediening voor de vrijwilligers
Kosten van een geluidsinstallatie op een sportveld

Uitgangspunten voor het uitdenken van een geluidsinstallatie

“Er moet een keer iets gaan veranderen. De geluidsinstallatie is inmiddels al 30 jaar oud en echt aan vervanging toe.” Dagelijks ontvangen wij e-mails en belletjes van sportverenigingen en dit is het eerste wat ze zeggen. Vervolgens komt de vraag: “Kunnen jullie ons helpen? Waar moeten we aan denken?”

Vragen die wij altijd zullen stellen:

“Wat voor vereniging bent u? Een voetbalclub, tennisvereniging of … ?
Wat verwacht u of uw vereniging van de installatie?
Gaat het om het verstaanbaar maken van een spreker?
Wilt u ook achtergrondmuziek laten horen?
Of wilt u een echte muziekbeleving neerzetten?”

“Om hoeveel velden gaat het?
Waar kan de installatie worden geplaatst?
Is er een tribune aanwezig?
En bevindt zich daar wellicht een omroephok waar het hart van de installatie gemaakt kan worden? Zijn er lichtmasten rondom het veld die we kunnen gebruiken om de luidsprekers aan te monteren? Ligt er al bekabeling?
En zo ja, is deze nog goed?
Wat voor budget heeft u ongeveer in gedachten?
5000, 15.000 of 30.000 euro?”

    Een prijs op maat voor uw sportaccommodatie?

    En stuur uw bestuur in de goede richting

Natuurlijk kan er een bezoek ingepland worden op locatie. Maar door deze vragen al in vroeg stadium beantwoord te krijgen kan er al een goed beeld worden geschetst van een mogelijke oplossing. Bovendien wordt uw vereniging geforceerd na te denken. Wat willen we nu eigenlijk echt? In plaats van dat er alleen wordt geroepen dat er eens iets nieuws moet komen!

In combinatie met een helikopter view in Google Earth krijgen wij een heel duidelijk beeld van uw wensen. En hebben wij de uitgangspunten voor de installatie in kaart.

Welke luidsprekers gebruik ik op een sportveld?

Er is niets makkelijker dan tijdens wedstrijden of andere sportevenementen een paar speakers buiten te zetten. Hiervoor kunnen bedrijven ingehuurd worden, maar het komt vaak voor dat de speakers op de installatie binnen worden aangesloten. Vaak omdat er sprake is van een budget kwestie.

Maar hoe vaak heeft u al materialen in moeten huren?
Een goede geluidsinstallatie voor buiten gaat zomaar 20 jaar mee.
Zet u al die kosten voor het inhuren eens op een rijtje?

Deze rekensom leidt er al snel toe dat er nagedacht gaat worden om een vaste geluidsinstallatie op een sportveld te plaatsen. De inventarisatie is hierbij gemaakt aan de hand van de antwoorden op bovenstaande vragen. Als eerst wordt bepaald welke luidsprekers gebruikt gaan worden.

Belangrijk is dat in Nederland luidsprekers voor buiten weerbestendig zijn. In Nederland is het klimaat wisselvallig. Wind, hitte, neerslag en vorst komen allemaal voorbij gedurende jaargetijden. Uw installatie mag hier geen hinder van ondervinden.

Geen actieve luidsprekers!
Heel belangrijk is dan ook dat er niet gewerkt wordt met actieve luidsprekers. Dit type luidspreker heeft een ingebouwde versterker. Een versterker is elektronica en deze is onderhevig aan vocht of vorst. Zodra dit type luidspreker buiten gezet wordt is het vragen om problemen.

Geen standaard PA boxen
Een andere veel gemaakte fout is het plaatsen van ‘gewone’ 12” of 15” luidsprekerboxen op een paaltje. Er is niks mis om deze boxen te gebruiken om op korte afstand. Zo gebruikt CSV Apeldoorn dit soort boxen op het balkon bij de kantine. Maar wanneer er langere afstand overbrugd moet worden, dan is dit geen oplossing. Het geluid vervaagt snel en is aan het einde van het veld niet meer hoorbaar. De meeste PA boxen zijn ook niet weerbestendig.

Gebruik passieve luidsprekers
Passieve luidsprekers maken gebruik van een externe versterker. Met luidsprekerkabel worden deze aan elkaar verbonden. De versterker kan op een droge plek worden geïnstalleerd met bijvoorbeeld een mediaplayer, draadloze microfoons, een omroepmicrofoon en de bediening.

Hoornspeakers
De hoornspeaker wekt vaak een negatieve associatie op mensen. De nasale klank van de ouderwetse hoornspeakers staat bij velen in het geheugen gegrift. Toch heeft deze techniek immense stappen gemaakt de laatste 10 jaar. Nieuwe technieken als 2-weg systemen en coaxiale systemen zorgen voor een fantastische geluidskwaliteit over verre afstanden. Ik ga u niet teveel lastig vallen met technische termen. Luister zelf maar.

Ouderwetse hoornspeaker

Moderne hoornspeaker

Maar hoe klinkt dat op het veld? 

Deze video is gemaakt bij VV Sparta Nijkerk waar installatiepartner RDJ AV een fantastische geluidsinstallatie rondom het hoofdveld heeft geïnstalleerd.

Als de luidsprekers allemaal binnen 30 meter van de centrale installatie worden geplaatst, dan kunnen er laagohmige luidsprekers gebruikt worden. Dit betekent dat deze op 4, 8 of 16 Ohm aangesloten kunnen worden op de versterker.

Maar wat als de luidsprekers op  afstand gemonteerd moeten worden? Dit is vaak het geval op sportvelden. Dan worden 100V luidsprekers gebruikt. Deze luidsprekers kunnen op een afstand van een kilometer nog worden aangesloten zonder hierbij veel aan geluidskwaliteit te verliezen. Deze worden dan ook aangesloten op een 100V versterker. Mocht u meer willen weten over 100V, dan verwijs ik u naar het artikel over 100V van onze Installatiepartner RJ Audiovisueel.

De vraag blijft dan nog staan waar de luidsprekers geplaatst gaan worden. En welke delen van het veld, staanplaatsen of tribune moeten zij bereiken? Afhankelijk van de kwaliteit van het geluid en de afstand die er overbrugd moet worden kan een keuze worden gemaakt voor de luidsprekers.

Onderstaand enkele voorbeelden van weerbestendige luidsprekers die wij veel gebruiken op sportvelden.

 

Apart Audio MPLT62-G, goede verstaanbaarheid en muziek, bereik van 50 meter.

 

Community R35-3896, geweldige verstaanbaarheid en muziek, bereik van 100 meter.

 

Community R5MAX, excellente verstaanbaarheid en muziek, bereik van 100 meter.

 

Apart Audio MASK6C, geweldige verstaanbaarheid en muziek, perfect voor onder de tribune.

Een mooi geluid over het hele veld

Hier is het tenslotte allemaal om te doen! Een mooie en verstaanbare weergave van de muziek en omroepmededelingen op en rondom het sportveld. Geen gekraak meer. Geen schelle tonen meer.

Hoe bereiken we dat nu? Er zijn vier zaken heel belangrijk, namelijk:

  • Uw verwachtingspatroon
  • De keuze van het type luidsprekers
  • De montage mogelijkheden van de luidsprekers
  • Het aantal toeschouwers op de accommodatie

Verwachtingspatroon
Uw verwachtingspatroon hebben wij geprobeerd te vangen in de vragen die wij al aan het begin van dit artikel hebben gesteld.

“Om hoeveel velden gaat het?”
“Wat verwacht u van het geluid? Verstaanbare omroep? Een lekker stukje muziek op de achtergrond? Of een volwaardige muziekbeleving?
“Welk budget is er voor handen?”

Op basis van deze antwoorden kunnen wij een goed beeld schetsen van de installatie en de bijbehorende weergave op het veld. Met onze jarenlange ervaring met installaties op sportvelden weten we hoe luidsprekers zich gedragen.

Luidspreker keuze
De keuze van de luidsprekers is hierbij belangrijk. Hierboven heb ik kort omschreven wat in de basis de mogelijkheden zijn. Maar we kunnen hier verder induiken. Onderstaand schema geeft weer welke geluidsdruk behaald kan worden op bepaalde afstanden.

Het aantal toeschouwers
De geluidsdruk die behaald moet worden om verstaanbaar te zijn is afhankelijk van het lawaai op het veld. Kortom, hoeveel mensen zijn er op de accommodatie aanwezig? En waar bevinden zij zich? Zitten wij op de tribune? Staan zij rondom het veld?

De hoeveelheid lawaai op de achtergrond wordt aangeduid met decibellen (dB). Een kort overzicht voor uw beeldvorming.

60 dB – Stemgeluid, praten
75 dB – Een vol restaurant rond lunchtijd
85 dB – Het geluid van een zaag of een staafmixer
90 dB – Schreeuwen, juichen en gillen
105 dB – Het geluid van een grote trom of een helikopter dichtbij
110 dB – Een rockconcert

Hoe berekenen we dan hoeveel geluidsdruk er moet zijn? Elke 3 dB meer betekent een verdubbeling van het lawaai. Dus 83 dB gaat 2 x keer zo hard als 80 dB. Om mededelingen verstaanbaar te maken zal dit minimaal 2 a 3 keer zo hard moeten gaan als het omgevingslawaai.

Dus om boven het gegil en geschreeuw op een volle voetbaltribune uit te komen zal er 96 tot 99 dB gehaald moeten worden. U kunt zich voorstellen dat dit extreem belangrijk is in het geval van mededelingen rondom noodsituaties.

In het geval van amateur voetbalverenigingen, hockeyclubs, atletiekverenigingen of tennisclubs zijn noodsituaties minder relevant. Het belangrijkste is dat muziek en omroep verstaanbaar wordt weergegeven. Het publiek is hierbij lang niet zo luidruchtig als in een stadion. Dit betekent dat het aantal dB dan ook naar beneden gebracht kan worden.

Een geluidsdruk tussen de 80 en 90 dB op het veld van een amateurvereniging is ruim voldoende om muziek en omroep uitstekend en verstaanbaar weer te geven.

Montage mogelijkheden
De keuze van de luidsprekers hangt nauw samen met de montage opties en de resultaten die op het gebied van geluidsniveau gehaald moeten worden. Er zijn verschillende invalshoeken om de plaatsing te bepalen:

Door de luidsprekers met de rug naar een woonwijk te plaatsen kan heel veel overlast worden voorkomen.
De plaatsing wordt bepaald door montagemogelijkheden, zoals de aanwezigheid van lichtmasten, een tribune of een clubhuis langs de rand van het sportveld.
Door meer luidsprekers te plaatsen kan het volume per luidsprekers omlaag gebracht worden. Het nadeel hiervan is dat er meer bekabeling aangelegd moet worden.

Hieronder zijn enkel voorbeelden te vinden van plaatsing van de luidsprekers en de bijbehorende geluidsdrukken.

Voetbalveld met tribune

Vanaf de tribune kan een mooie afstraling van het geluid over het veld worden behaald.

 

Een overzicht met daarin het gedrag van de luidsprekers in kleuren aangeduid.

 

Voetbalveld zonder tribune, maar met lichtmasten

Er kan ook vanaf een lichtmast worden gewerkt.

 

Ook dan is het gedrag zeer goed te voorspellen via een calculatie.

 

Atletiekbaan met palen er eromheen

Geluid heel gericht op de toeschouwers rondom de baan zonder overlast te veroorzaken.

Makkelijke bediening voor de vrijwilligers

Omdat een geluidsinstallatie altijd bediend wordt door vrijwilligers moet deze zo eenvoudig mogelijk zijn. Kent u dit soort versterkers nog?

Teveel knoppen betekent wat ons betreft teveel opties om iets verkeerd te doen.

Tegenwoordig kan het ook zo.

Op de versterker drukt u op één van de vier knoppen voor het selecteren van een bron. Dit kan CD zijn, uw smartphone of een Sonos ontvanger.

Wilt u door een microfoon praten? Dan drukt u die knop in.

Via de grote ronde knoppen kunt u eenvoudig instellen hoe hard het gaat.

Wilt u omroepen? Dan drukt u de knop in van de omroepmicrofoon. De muziek wordt automatisch weg gedrukt en de omroep is te horen.

Als installateur stellen wij het apparaat van te voren volledig in. Na die periode kan er niets meer worden gewijzigd. Behalve dan de volumeregeling en het selecteren van een bron.

Het kan nog eenvoudiger, maar daar gaat u dan ook meer voor betalen.

Door slechts een aantal knoppen terug te brengen naar 1 overzichtelijk bedienpaneel kunnen de vrijwilligers de belangrijkste instellingen wijzigen. Het volume kan ingesteld worden op het aantal bezoekers die er zijn tijdens de wedstrijd. De rest spreekt voor zich!

Omroepen is net zo makkelijk. Steeds vaker wordt een draadloze microfoon gebruikt. Hiermee kan ook het veld opgelopen worden. Maar een ‘ ouderwetse’ omroepmicrofoon in het omroephok is nog steeds populair. En eenvoudig. Met één druk op de knop kan het publiek worden toegesproken.

Kosten van een geluidsinstallatie op het sportveld

Een simpel antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, omdat de prijs afhankelijk is van het aantal velden, hoeveelheid toeschouwers en het verwachtingspatroon van de club en vrijwilligers.

Toch gaat we een indicatie geven op basis van een standaard hoofdveld bij een amateur voetbalvereniging. De uitgangspunten zijn:

  • Weerbestendige geluidsinstallatie voor muziek en omroep
  • Verschillende aantallen toeschouwers
  • De afstanden zijn zo’n 100 x 50 meter.
  • Vaak is er een tribune aanwezig en staat het publiek verder rondom het veld.
  • De omroeper bevindt zich in een hok in de tribune.
  • Indicaties inclusief installatie en huur van een hoogwerker

Laten we een indicatie geven op basis van het aantal toeschouwers;

Tot 750 toeschouwers
Een toeschouwersaantal wat past bij een club die 1e klasse niveau speelt.
Gemiddelde geluidsdruk op en rondom het veld: 80 dB

Prijsindicatie: € 3500,- tot € 7.500,- inclusief installatie

Tot 2.000 toeschouwers
Hoofdklasse niveau
Gemiddelde geluidsdruk op en rondom het veld: 86 dB

Prijsindicatie: € 7.500,- tot € 15.000,- inclusief installatie

Meer dan 2.000 toeschouwers
Derde Divisie / Tweede Divisie
Gemiddelde geluidsdruk op en rondom het veld: 89 tot 95 dB

Prijsindicatie: Vanaf € 15.000,- tot € 25.000,- inclusief installatie

Wilt u het exact weten? Doet u een gratis offerte aanvraag bij ons. Op basis van uw informatie komen wij met een voorstel wat dichter bij uw werkelijkheid komt.

BELANGRIJK: naarmate de prijs duurder wordt zal ook de kwaliteit van muziek toenemen. In alle gevallen zijn de omroepmededelingen uitstekend verstaanbaar.

Andere sportvelden?

Iedereen kent het formaat van een voetbalveld. U kunt dit terugbrengen naar het formaat van uw accommodatie. De prijzen zullen indicatief overeenkomen met elkaar.

Meerdere velden?

Dit ligt iets anders. Meerdere velden betekent dat er meer kabel getrokken zal moeten worden. Hier gaan automatisch meer uren in zitten. Het is voor ons onmogelijk om te weten hoe de ligging van de velden is ten opzichte van elkaar en waar de centrale installatie wordt geplaatst.

Natuurlijk kunnen we een gratis indicatie geven, zodra u een aanvraag doet bij ons.

Tips om kosten te besparen!

Elke club drijft op de inzet van vrijwilligers en sponsoren. Binnen elke club is wel een installatiebedrijf te vinden die kan helpen om de kabels aan te leggen. Uiteraard adviseren wij hier volledig in.

Een bouwbedrijf heeft vast een hoogwerker beschikbaar. En er zit vast een bouwbedrijf in uw sponsorclub!

Maak gebruik van montage opties die al bestaan. Lichtmasten en tribunes zijn ideaal voor het monteren van de luidsprekers.

Gebruik bestaande bekabeling opnieuw. Ligt er al bekabeling op uw accommodatie? We kunnen meten of het signaal nog steeds klopt. Dit bespaart enorm op het uurtarief.

Gebruik een smartphone voor het afspelen van muziek. U kunt de muziek thuis voorbereiden in Spotify, Deezer of natuurlijk downloaden. Hiermee bespaart u de kosten van een mediaplayer.

Mooie referentie projecten op sportvelden

Samen met onze installatiepartners leveren wij meer dan 500 projecten op per jaar. In onderstaande projecten is heel specifiek outdoor geluid toegepast. Het is een mix van goedkope en dure geluidsinstallaties.

CSV Be Quick, Dokkum
DOS  37, Vriezenveen
VV Sparta Nijkerk, Nijkerk
Stadion IJmond Telstar, Velsen
Quick  20, Oldenzaal
Starteiland KWS, Sneek
DTS  35, Ede
Gooische Hockeyclub, Hilversum

    Nieuwsgierig geworden?

    En wilt u een voorstel op maat voor uw accommodatie?

Meer informatie over geluidsinstallaties voor:

Share This